Get Adobe Flash player

eislab

กำหนดรูปแบบใบงาน

ตัวอย่างการจัดรูปแบบ ใบงาน

เปิดตัวโครงการ EIS & EP Programs Activities “Good Morning Children”

00778

 

โครงการเสริมทักษะผู้เรียนนอกเวลาเรียน เริ่มเปิดโครงการวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

โครงการ EIS & EP Programs Activities  "Good Morning Children"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส

ค้นหา

คลังเก็บ